Strona główna O nas Członkowie Produkty i usługi Publikacje Współpraca Prawo O stali Dla prasy

Użytkownik
Logowanie
Szukaj w serwisie
Kontakt


HIPH - aktualności

Program INNOSTAL   (2016-04-29)
Informujemy że 28 kwietnia został ogłoszony został konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego "INNOSTAL" finansowanego ze środków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji na stronie NCBR oraz w rozwinięciu...

Europejski Kongres Gospodarczy 2016   (2016-04-20)
Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) w Katowicach to trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń towarzyszących z udziałem ponad 7 tysięcy gości z Polski, Europy, Świata. W blisko 100 sesjach bierze co roku udział kilkuset panelistów, komisarze unijni, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy o kwestiach najistotniejszych dla rozwoju Europy.

Postępowanie antydumpingowe ws. przywozu do UE stali zbrojeniowej z Bialorusi   (2016-04-05)
Komisja Europejska wszczęła postępowanie antydumpingowe dotyczące importowanych z Białorusi stalowych prętów zbrojeniowych. To drugi przypadek, kiedy postępowanie antydumpingowe wszczynane jest przez Komisję z inicjatywy polskiego przemysłu.

HIPH patronem honorowym XIV Konferencji Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle   (2016-03-04)
Optymalizacja zużycia energii w przedsiębiorstwie w praktyce, zarządzanie energią, negocjacje z dostawcą i inne sposoby na oszczędności, inwestycje we własne źródła ? to tematy, o których dyskutować będą specjaliści podczas XIV Konferencji Naukowo-Technicznej Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle (dawnej: Odbiorcy na Rynku Energii), która odbędzie się 10-11 marca 2016 roku w Hotelu Szafran w Czeladzi.

Pismo do prof.J.Buzka   (2016-02-05)
29 stycznia 2016 r. skierowaliśmy pismo do prof. Jerzego Buzka w sprawie rewizji unijnego systemu handlu emisjami (ETS) na lata 2020-2030, który jest obecnie omawiany w Parlamencie Europejskim i Radzie.

Pismo do Premiera RP   (2016-01-26)
18 stycznia 2016r. zwróciliśmy się z pismem do Pani Beaty Szydło, Premiera Rządu RP odnośnie nawiązania stałej współpracy w obszarze polityki klimatycznej nakierowanej na ochronę interesów oraz wzmocnienie międzynarodowej pozycji konkurencyjnej przemysłu w Polsce.

Konferencja o Przemysłach Energochłonnych   (2016-01-15)
W Brukseli (Belgia) 15 lutego odbędzie się konferencja poświęcona przemysłom energochłonnym. Więcej informacji oraz rejestracja na stronie konferencji.
Załącznik: Program konferencji (plik PDF)

» starsze


Strona główna | O nas | Czł‚onkowie | Produkty i usł‚ugi | Publikacje | Współ‚praca | Prawo | O stali | Dla prasy
© 2005 StalPort@l s.c. All rights reserved.